Aansprakelijkheid en Algemeen Reglement | Krav Maga Heuvelrug

  • Voor deelname aan de trainingen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
  • Het Krav Maga Heuvelrug-lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt deze overeenkomst te beëindigen. Opzegging van het lidmaatschap gebeurt per post of e-mail. Abonnementen lopen af aan het eind van de maand waarin is opgezegd.
  • Bij opzegging en terugkomst binnen een jaar, wordt voor de tussenliggende periode een slaaptarief van 10 euro per maand in acht genomen, met een maximum van 6 maanden.
  • Lidmaatschap en abonnement lopen door. In de tweede (kalender)maand waarin men niet heeft getraind, om welke reden ook, wordt de contributie automatisch omgezet naar een slaaptarief van 10 euro per maand, met een maximum van 6 maanden.
  • De contributie dient te worden voldaan vóórdat de nieuwe (kalender)maand begint.
  • Gezinskorting: Gezinsleden en partners (ook wie al lid zijn) krijgen allemaal 20% korting op het abonnement.
  • Wanneer de instructeur er een week of enkele weken niet is, zit dat in de prijs inbegrepen. Bij langere afwezigheid zal indien mogelijk voor vervanging worden gezorgd.
  • De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich mee kan brengen. De organisatie en de mensen die de organisatie vormen, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Iedere deelnemer is verplicht een WA-verzekering te hebben.
  • Gebruik van logo en naam slechts met toestemming van Krav Maga Heuvelrug.
  • Wie delen van deze site overneemt, linkt terug.